سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته بندی ها

  • هیچ دسته ای وجود ندارد

بایگانی

دیاب هوشمند تماس ↲🌎 نمایش دادن محل تماس
 تاکنون بيش از 70 گونه آفت بر روی گندم و جو در ایران گزارش شده است. اين آفات، خود مورد تغذيه دشمنان طبیعی (پارازیتوییدها، پرداتور ها، انتمو فاژها) قرار مي گيرند. اتلاق واژة آفت به گونه هايي كه زيان اقتصادي ندارند جايز نيست
محيط اطراف انسان را مواد شيميايي فرا گرفته كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق هوا، خاك، آب و مواد غذايي مي‌تواند سلامت محيط و انسان را تهديد نمايد و ساليانه 1000 تا 2000 ماده شيميايي جديد نيز به اين تعداد اضافه مي‌شود. كه فقط براي 10 هزار نوع ماده شيميايي اطلاعات سم شناسي تهيه و در دست است
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2